Appendix IV: Topologies Reviewed in this Project - Statistical PropertiesName Node Degree Nodes Graph Diameter
scc star connected cycles 3 (n-1)n!
sci star connected interchange n (n-1)n!
db de Bruijn cycle 3 2n n
mdsxn multidimentional shuffle-exchange network (varies) 2n n
hyper hypercube n 2n n


dimentions nodes node degree links (unidir) diameter (ave/max)
scc(6) 6 3600 3 10,800 15.0 / 27
sci(6) 6 3600 5 18,000 13.5 / 22
db(11) 11 2048 2 4,096 9.4/11
hyper(11) 11 2048 11 22,528 5.5/11
mdsxn[5,6] 11 2048 2 8,192 8.0/11
mdsxn[3,4,4] 11 2048 6 12,288 7.2/11
mdsxn[2,3,3,3] 11 2048 8 16,384 6.7/11
mdsxn[2,2,2,2,3] 11 2048 10 20,480 6.3/11
torus(64x32) 11 2048 4 8,192 48
torus(16x16x8) 11 2048 6 12,288 20
torus(8x8x8x4) 11 2048 8 16,384 14
torus(8x4x4x4x4) 11 2048 10 20,480 12